Faded
Rectangle

Booking og påmelding

Våre tjenester og priser

Book her
Kurs

KURS

Velkommen til parhelg på 
Øyna kulturlandskapshotell - med fokus på dere to, uten deling i plenum eller gruppearbeid.
Lunsj, tid sammen, treretters middag, parkurs, overnatting i dobbeltrom, deilig hotellfrokost, og enda mer tid sammen.
Rectangle Silhouette

Parhelg


Dager:

Dato:

Møtested:


Maks antall deltakere:

2 dager

13.-14. april 2024

Øyna Kulturlandskapshotell, Inderøy

18 par

Pris:

5995 kr

Book her
Introkurs


Rectangle Line Corner Shapes

Introkurset gir deg kunnskap som kan gjøre vanskelige perioder enklere å håndtere. Kurset kan gi deg økt forståelse for deg selv og andre, dempe skyld og skam, og gjøre deg i stand til å leve bedre med egne og andres feil. Du vil underveis i kurset få flere små oppgaver som kan bidra i din livsutvikling.

På dette kurset kan du være anonym ovenfor de andre deltakerne, og all kommunikasjon med kursledere foregår via skriftlig chatfunksjon.

Timer:

Digitalt kurs:

2 timer

2 digitale opptak


(Opptak tilgjengelig

i to uker etter kurset)


Pris:

495 kr

Åpner for booking 2024


Rectangle Line Corner Shapes

Fordypningskurset vil kunne gi deg større innsikt i nervesystemet, overlevelsesstrategier, belastning, stress, traumer og hvordan dette påvirker mennesker og relasjoner på kort og lang sikt. Ny kunnskap, oppgaver og individuell oppfølging kan bidra til din livsutvikling.

I dette kurset kan du velge å være anonym ovenfor de andre deltakerne, og kommunikasjon med kurslederne og øvrige deltakere foregår muntlig, og via skriftlig chatfunksjon.


Rectangle Line Corner Shapes

Utviklingskurset gir deg verktøy for å håndtere ubehag, stress, belastninger og evt. traumer. Du vil gjennom gruppeprosess, kunnskap, øvelser og tett oppfølging finne nye strategier som vil kunne bidra til at du i større grad kan leve det livet du ønsker. I dette kurset er det ikke mulig å være anonym ovenfor de andre deltakerne da det er fysiske samlinger.

Timer:

Samlinger:


Individuelle samtaler:

Møtested:

Maks antall deltakere:

4 timer

4 digitale livesamlinger

én gang i uka

1 x 45 min

Digitalt

20

Pris:

Samlinger:


Individuelle samtaler:

Møtested:

Maks antall deltakere:

6 fysiske samlinger av 1,5 time,

én gang i uka

2 obligatoriske av 45 min

Fysisk på Verdal

12

Pris:


Rectangle Silhouette

Introkurs

Fordypningskurs
Rectangle Silhouette

Fordypningskurs

Utviklingskurs
Rectangle Silhouette

Utviklingskurs

Fagutvikling


Timer:


Møtested:2-6 timer


Fysisk hos dere

eller digitalt


Pris:

Ta kontakt for pris

Rectangle Line Corner Shapes

Fagutvikling

Skal dere ha fagdag eller kompetanseheving på jobb? Vi kommer gjerne til dere med et kortere eller lengre kurs om stress og belastninger, slik at dere lettere kan forstå dere selv, kollegaer og de menneskene dere jobber for og med (alle aldersgrupper), og få verktøy til å håndtere utfordringer dere møter.

Rectangle Silhouette

Fagutvikling

Annet

SAMTALER OG ANNET

Individuell samtale
Rectangle Silhouette

Individuell samtale


Rectangle Line Corner Shapes

En fortrolig samtale der fokus ikke er på diagnoser, men på hvordan du har kommet deg gjennom det som har skjedd med deg, og hvordan du kan komme deg videre. Målet med samtalen er å gi deg verktøy og perspektiver som kan hjelpe deg med å navigere videre i livet på en måte som er meningsfull,

ønskelig og oppnåelig for deg.

Min:


Møtested:


45 min - 90 min


Fysisk på Verdal

eller digitalt

Pris:

1195 kr - 1995 kr

Book her
Parsamtale
Rectangle Silhouette

Parsamtale

Fordypningskurs


Rectangle Line Corner Shapes

Alle parforhold støter på vansker. Noen ganger trenger man støtte utenfra for å komme forbi dem. Dette er en samtale der dere kan skape meningsfulle endringer. Målet er å styrke kommunikasjonen, fremme samarbeid og skape et mer tilfredsstillende forhold for begge parter. Sammen ser vi gjerne på hvordan deres parforhold kan utvikles videre.

Min:


Møtested:


90 min


Fysisk på Verdal

eller digitalt

Pris:

1995 kr

Book her
EMDR
Rectangle Silhouette

EMDR-terapi


Rectangle Line Corner Shapes

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) brukes til å bearbeide belastende opplevelser og traumer. Ved hjelp av øyebevegelser vil terapiformen bidra til å minske ubehag som kan prege hverdagen. Målet er å styrke din evne til å håndtere og integrere de vanskelige opplevelsene på en hensiktsmessig måte.

Min:Møtested:


90 min, kan forlenges opp til 3 timer ved behov.


Fysisk på Verdal


Pris:

1995 kr

Book her
Undervisning
Rectangle Silhouette

Undervisning


Rectangle Line Corner Shapes

Vi gir gjerne undervisning eller foredrag til elever, studenter, ansatte og ledelse, for å bidra til økt kunnskap om, og toleranse for, egen og andres utfordringer og psykiske helse.


Ta kontakt så finner vi sammen fram til en god avtale.

Timer:


Møtested:


alt fra 2 timer til flere dager


Fysisk eller digitalt


Pris:

Ta kontakt for pris

Justice concept, lawyer consulting with client conversation about legal in law firm.
Rectangle Silhouette

Veiledning


Rectangle Line Corner Shapes

Vil tilbyr veiledning til bedrifter, ledere og studenter.


Veiledning gis til bedrifter og ledere med behov for å reflektere med nøytral tredjeperson om arbeidsrelatert mellommenneskelig tematikk.


Studentveiledning gis til deg som skal søke godkjenning gjennom FO som klinisk sosionom/barnevernspedagog eller klinisk spesialist. Kan også gis i grupper.

Min:


Møtested:


45 min - 90 min


Fysisk eller digitalt


Pris:

995 kr - 1595 kr

Book her
Booking og påmelding

Booking og påmelding

Rectangle

FAQ

Booking og påmelding

SPØRSMÅL

SVAR

Er dere autorisert helsepersonell?

Nei. I Norge regnes kun visse fagprofesjoner som helsepersonell. Disse har autorisasjon og kan tilby helsetjenester uten mva. Dvs at en nyutdannet sykepleier kunne tilbudt de samme tjenestene som oss, kunne kalt det helsetjenester og vært fritatt for mva. Kliniske spesialister (som Kristin) med like langt utdanningsløp tilsvarende det mellom en psykolog og en psykologspesialist, eller sosionomer i klinisk spesialisering (som Mette), har så langt ikke en autorisasjonsordning. Vår fagforening FO (Fellesorganisasjonen, et LO-forbund), jobber utrettelig med å få endret dette. Da vi jobbet i spesialisthelsetjenesten ble vi begge regnet som helsepersonell. Nå som vi jobber i vårt eget firma, er vi ikke lenger regnet som helsepersonell. Når du benytter våre tjenester regnes du ikke som pasient og har derfor ikke pasientrettigheter. Se svaret under om pasientstatus, for info om andre klagemuligheter.

Ettersom jeg ikke får juridisk pasientstatus og pasientrettigheter - hvem kan jeg klage til om jeg opplever noe etisk klandreverdig hos dere?

Vi setter stor pris på både positive og negative tilbakemeldinger for å kunne justere oss og evt. endre praksis om det er noe som ikke fungerer. HER kan du sende oss en klage anonymt om du ønsker det (husk da å skrive noe annet enn ditt eget navn i feltet for “navn”), eller du kan sende oss en mail om du ønsker å gjøre det med åpenhet om hvem du er.

Fører dere journal?

Vi har valgt å føre journal selv om vi ikke juridisk sett tilbyr helsetjenester. Dette har vi valgt fordi vi mener samtaler som følger en målrettet plan vil kunne være til større hjelp enn samtaler preget av ren tilfeldighet. Vi bruker journalføring som et verktøy for å kunne samarbeide bedre med deg om dine ønsker og mål. Vi benytter Easypractice til både booking og journalføring. Vi ber om og samler inn samtykke til innhenting og oppbevaring av opplysninger som et eget steg i bookingen av time. Du står selvfølgelig fri til å reservere deg mot journalføring eller til å når som helst be om utskrift eller sletting av din journal.

Har dere taushetsplikt?

På bakgrunn av våre yrkesetiske grunnlagsdokument og gjeldende norsk lov har vi taushetsplikt tilsvarende annet helsepersonell og har signert taushetserklæring.

Hva vil fokuset i samtalen hos dere være?

Vi benytter oss av Makt-, Trussel-, Mening-Rammeverket. Her står mestringsstrategier i fokus og vi har et positivt blikk på hvordan hver enkelt har eller kan tilpasse seg sine omgivelser og erfaringer. Vi tenker det er gode grunner for at du har gjort og gjør som du gjør, selv om det ikke alltid har gagnet deg og dine omgivelser. Diagnoser er ikke hovedfokus hos oss.

Hvor mange samtaler må jeg ha?

Det er er helt opp til deg om du ønsker én eller flere samtaler. Når vi blir litt kjent med deg og hva du ønsker å oppnå med samtalene, vil vi kunne gi deg et litt bedre svar. Dersom du etter f.eks. én- tre samtaler ikke kjenner at det har gitt deg noe som helst, vil vi snakke med deg om muligheten for andre du kan få prate med. Ikke alle terapeuter kan være til hjelp for alle. Det er viktig at man finner en terapeut man klarer å samarbeide godt med. Vi vil jo gjerne være den gode terapeuten for alle, men vi er bare mennesker. Noen ganger er det helt andre egenskaper hos terapeuten enn de vi har, som kan være til støtte for deg. Vi snakker gjerne med deg om dette, slik at du får muligheten til å nå dine mål, enten det er med oss eller noen andre.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om EMDR?

EMDR-Norge sine nettsider, kan du lese mer om behandlingsformen.

Hvorfor er prisene oppgitt uten mva?

Prisene er inkludert 25 % mva. Siden vi er nokså nyoppstartet, er vi enda ikke mva-registrert. Total-prisene vil være de samme, før og etter påslag av mva. Dette vil spesifiseres tydeligere når vi blir mva-registrert.

Kan jeg gå til dere dersom jeg har helse-forsikring?

Vi har ingen løpende avtaler med forsikringsselskaper pr. nå, men ta gjerne kontakt med ditt forsikringsselskap for å undersøke mulighetene.

Hvordan bestiller jeg time?

Vi benytter Easypractice som booking og journalsystem. Du kan selv registrere deg, finne en tid som passer deg, velge hvem av oss du ønsker samtale med, og bestille time her.

Hvordan betaler jeg?

Vi benytter oss av digitale betalingssystemer. Du kan dermed betale med kort, Vipps, eller faktura - det du selv synes er mest praktisk.

two hands due mani stringere la mano
Rectangle

Gi og få

pixel text box

Livsutvikling er et ideelt aksjeselskap, noe som betyr at det ikke tas ut overskudd. Vi ønsker ikke å tjene oss rike på andres vansker, men heller bruke et eventuelt overskudd til å tilby tjenester til noen som har begrenset økonomi. For å kunne hjelpe flere på denne måten, oppfordrer vi deg som har lyst og anledning til å gi et beløp. Pengene som kommer inn vil bli satt på en egen, øremerket konto, og vil kun bli brukt til å tilby våre tjenester gratis eller til sterkt redusert pris til noen som trenger det.

På forhånd - TUSEN TAKK!

pixel text box

For å gi:

VIPPS til

828576


eller bruk kontonr.:

4484.16.57354

og merk med "GI"

pixel text box

Trenger du å få?

Send en mail til:

post@livsutvikling.no

Fortell hva du ønsker deg og om du trenger redusert pris eller gratis. Vi bistår når vi har økonomi til det.


Send oss gjerne en mail på


post@livsutvikling.no


fyll ut vårt kontaktskjema,


eller besøk oss på VIPsenteret,

Verdal i Trøndelag.


Du finner oss også på

Instagram og Facebook

Instagram Outline Logo
Simple Facebook Icon
Rectangle Silhouette

© 2023 Livsutvikling AS

Organisasjonsnr.: 931 381 237